Stöd Funkisförmedlingen

Funkisförmedlingen är en verksamhet som drivs av Funkibator ideell förening. Funkibator har inga ägare och inga vinstintressen. De ekonomiska medel vi har styr vi till att anställa personer med funktionsnedsättning samt att göra mindre investeringar när någon verksamhet behöver växa och utvecklas.

Vi har ingen myndighet eller annan aktör som som ger något bidrag för vår drift eller för att vi ska kunna finnas. Alla ekonomiska medel Funkisförmedlingen har kommer under de inledande åren från Allmänna arvsfonden och därefter handlar det om att utföra uppdrag och för varje sådant få en ekonomisk intäkt.

Vi får mycket stöd från privatpersoner som föräldrar till medlemmar, anhöriga eller personer med funktionsnedsättning själva. Det bjuds på ideellt engagemang, doneras material, hjälps till med att få sponsring, gås in med privat inlåning till investeringar och ibland får vi en och annan ekonomisk donation.

Du som privatperson eller företag får gärna stödja oss på de sätt som du kan och önskar.

>>> Här kan du läsa lite mer om hur du kan stödja Funkibator förening och därmed också Funkisförmedlingen.

Trädgårdsmöblerna fick vi donerade. Färgen fick vi även den donerad från en färghandel och vips så gjorde de sig väldigt bra tillsammans :)
Genom Susanne fick vi stöd med sex datorer från ATEA Logistics
Från en industri fick vi stöd med 10 sådana här boxar som ska bli tillgängliga odlingsbänkar för personer som använder rullstol