Sociala företag

Inom Funkisförmedlingen, Funkibator och hela Nätverket SIP så finns det flera sociala företagsområden. Dessa växer både i storlek och till antalet. Att arbeta med sociala företag och företagsområden innebär att det inte finns några vinstintressen. Allt går tillbaka så att fler personer kan anställas samt att handeln kan växa och utvecklas. Som kund till oss, får du finfina produkter och professionella tjänster utförda. Du gör också både en insats för de personer som arbetar i verksamheterna samt för samhället i stort!

Hunddagis, hundpensionat, dogwalking och andra djurrelaterade tjänster som vi driver inom ramen för Växjö cityfarm.
Hjälpmedelsbutik med mindre hjälpmedel som inte delas ut av myndigheternas hjälpmedelscentraler.