Myndighet

Allmänt
- En person behöver inget myndighetsbeslut för att komma till oss.
- En person behöver inte ha en dokumenterad diagnos för att få vårt stöd.
- Vi kan skapa helt ny verksamhet efter behov som finns där få eller ingen ännu arbetar.
- Vi inbjuds med jämna mellanrum till så kallade SIP-möten (samverkansmöten).
- Vi kan arbeta personligt, utanför kontorstider, i det digitala.
- Förfrågningar om personer som söker platser hos oss hänvisas till Sofie Sjöstrand, se menyval till vänster "Kontaktpersoner".
- Vi tar gärna emot studiebesök om du med arbetslag vill besöka oss på plats. Vår arbetskultur och verksamhetsbredd förstås allra bäst när man ser det på plats.

Några av myndigheterna som vi ofta samverkar med

Vi jobbar med Arbetsförmedlingen i hela Kronobergs län
Växjö kommun på bild men samtliga kommuner i Kronobergs län
Försäkringskassan i Kronobergs län

Arbetsförmedlingen
Vi arbetar brett över flera områden exempelvis funktionsnedsättning/rehab, ungdomar, tidiga insatser, samverkan, etableringen, jobb och utvecklingsgarantin med mera.

Försäkringskassan
Vår prioritet är personer inom aktivitetsersättning och sjukersättning där vi erbjuder både aktiviteter av kurskaraktär men även möjlighet att prova på att komma tillbaka till arbetsmarknaden.

Kommun
Vi samverkar ofta med kommuners förvaltningar för arbetsmarknad, omsorg samt kultur och fritid.

Region Kronoberg
Vi samverkar med både barn- och ungdomshabiliteringen, vuxenhabiliteringen, NP-enheten, rehabkliniken med flera. Vi har också ett pågående samarbete med Region Kronobergs HR-avdelning avseende att främja så att personer med funktionsnedsättning kommer ut i arbetslivet i större omfattning.

Övrigt
Vi har ofta kontakt med aktörer som Samordningsförbundet Värend, Personligt ombud, gode män, boendestöd och liknande.