Informationsmaterial

Informationsmaterial kan öppnas direkt och skrivas ut eller laddas ner som PDFer och mailas till arbetssökande/arbetsgivare.

Broschyrer

1. Om verksamheten
2. Till arbetssökande
3. Till arbetsgivare

>>> 1. Allmän broschyr om verksamheten
>>> 2. Allmän broschyr att förmedla till arbetssökande
>>> 3. Allmän broschyr att förmedla till arbetsgivare


Flyers

>>> Flyer som ger enkel bild av erbjuden service (1 st-utskrift på A4)
>>> Flyer som ger enkel bild av erbjuden service (4 st-utskrift på A4)