Kontaktpersoner

Följande personer är de som har lite mer formaliserad roll kopplad till Funkisförmedlingen.

Funkisförmedlingen
Sofie Sjöstrand, förfrågningar om platser, pressansvarig, 0705 - 76 56 76, sofie.sjostrand@funkisformedlingen.se
Stefan Johansson, projektledare, verksamhetsutveckling, 0708 - 16 53 98, stefan.johansson@funkisformedlingen.se

Arbetsförmedlingen
Katarina Olander, styrgruppsrepresentant ordinarie
Mi Schults, styrgruppsrepresentant ersättare
Viveka Ericsson, kundansvarig

Försäkringskassan
Annica Knekthage, styrgruppsrepresentant ordinarie
Liljana Amidzovska, kontaktperson samverkan