Anställning - Anställningsstöd

Det finns en rad olika anställningsstöd som kan bli aktuella vid en anställning av en person med funktionsnedsättning. Dessa stöd ska inte ses som ett bidrag för att sänka kostnaden utan istället ett ekonomiskt stöd för att kompensera för olika områden hos den anställde där någon annan behöver gå in och handleda, kompensera, bära och lyfta med mera. Det är oftast Arbetsförmedlingen som beslutar om dessa olika anställnignsstöd och de föregås vanligtvis av ett par träffar och i vissa fall en arbetsanalys. Vi kan alltså inte ta beslut eller ge löften, men vi kan informera och visa vägen.

Några exempel på vanliga anställningsstöd:

- Lönebidrag
- Utvecklingsanställning
- Trygghetsanställning
- Stöd till personligt biträde


Arbetsplatshjälpmedel

Med dagens teknik, datorer och Internet så kan man bygga bort mer eller mindre alla nedsättningar som kretsar kring information och kommunikation. Många hjälpmedel bekostas i regel av Arbetsförmedlingen och deras arbetsterapeuter kommer till arbetsplatsen för att se till att rätt utrustning kommer dit.

Ergonomi, arbetsbord och anpassat pekdon
Förstoringsutrustning
Blindskrift med hjälp av digital punktdisplay


SIUS-konsulent


Ibland kan en arbetssökande få belsut om en SIUS-konsulent (Särskild Introduktions- och Uppföljnigsstöd). Då får den arbetssökande personen en specialicerad person från Arbetsförmedlingen som kan ge lite mer omfattande och skräddarsytt stöd.