Anställning - Team

När något behöver förändras eller förnyas, ja då får man helt enkelt göra saker på ett annorlunda sätt. Det har vi gjort genom att instifta en ny "anställningsform" som vi kallar teamanställning. Det innebär att två eller tre personer går samman för att utföra ett arbete som kanske vanligen skulle utföras av en person. Är man ett team som arbetar ihop, så blir det dels en stabilitet där alltid någon av dessa tre finns tillgängliga. Vidare så gör det inte heller om personer i det här teamet har någon funktionsnedsättning, då de andra kan kompensera för eventuella nedsättningar som finns. Anställningskostnaden? Om den blir tredubbel? Nä, den blir densamma som för en anställd.