Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin

Vi som social verksamhet tar emot personer som finns inom de olika faserna inom Jobb- och utvecklingsgarantin. Avseende personer som är i den sista sysselsättningsfasen så får vi som organisation ett ekonomsikt stöd om 4 000 - 5 000 kr/månad. 

Ekonomiska stöd från Arbetsförmedlingen används av oss för:
1. Inköp/uppgradering av teknik och datorer.
2. Anställning av personer som hjälper till med ledsagning och annat praktiskt.
3. Lokalhyra, bord och stolar.
4. Förbruknings- och kontorsmaterial, till exempel för att kunna bjuda på kaffe och frukt, ha toner och papper iv åra skrivare.
5. Administration avseende massor blanketter och handläggarkontakter.

Du som står inför att välja en anordnare kan känna dig trygg med att vi är en organisation som hela tiden försöker ge tillbaka till samhället och anställa så många vi kan. Vi gör allt vi kan för att en person som kommer till oss via Jobb och utvecklingsgarantin ska få ut så mycket som möjligt själv. Vi vill att det ska skapas win-win där vi som social organisation får hjälp samtidigt som vi bidrar tillbaka där du får ny kunskap, erfarenheter, chans till arbete och annat.

Vi har många olika verksamheter att erbjuda till dig som kommer via Jobb och utvecklingsgarantin. Några av våra första frågor vi ställer till dig är vad du tycker är kul, vad du vill göra, vad du vill få ut av det hela. Sen berättar vi vad vi kan erbjuda för att det ska uppfyllas.