Sociala företag

Vi har ett antal sociala företagsområden och dessa utvecklas successivt där de både blir större och fler till antalet. Inom ramen för våra sociala företagsområden så kan du arbetsträna, ha sysselsättning eller praktik. Inom ett socialt företag arbetar man professionellt gentemot omvärlden genom att sälja tjänster eller produkter. I de sociala företagen finns det inga ägare utan det är de som arbetar med affärsverksamheten som bestämmer. Syftet är inte heller att gå med vinst utan alla överskottsmedel går tillbaka till verksamheten där man antingen anställer fler personer eller gör andra investeringar i marknadsföring eller material.

Här är några exempel på sociala företagsområden som finns:
- Hjälpmedelsbutik
- Ekonomibyrå
- Talarförmedling
- Kiosk/caféverksamhet
- Hunddagis