Samarbeten

Funkisförmedlingen har två formaliserade samarbeten och det är med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Utöver det så har vi mängder med andra informella samarbeten. Ofta kretsar de kring olika enskilda personer som vi tillsammans vill främja mot arbetsmarknaden, eller på annat sätt hjälpa för att höja livskvaliten.

Vi tar även emot stöd eller olika typer av socialt engagemang från näringslivet.

Träff med Torsten Jansson, New wave group för diskussion om potentiellt samarbete
Samarbetsträff med Anna Bergholts, författare, journalist, radiopratare. Emmalill bor i Kronoberg och har illustrerat Annas barnböcker.

Här följer några exempel på aktörer som vi samverkat/samverkar med:
- Kronobergs läns kommuner
- Samordningsförbundet Värend
- Personligt ombud
- Boendestöd
- Gode män
- Barn- och ungdomshabiliteringen
- Vuxenhabiliteringen
- HSO nationellt
- Furuboda arbetsmarknad, Skåne
- Bräcke diakoni, Västra Götaland
- Neuroförbundet
- Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder (DHR Kronoberg)
- Rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU)
- Unga Funkisar
- Unga synskadade
- Attention