Personal

Våra personella resurser rör på sig och ser olika ut från månad till månad. Det är därför svårt att ge en exakt bild av vilka vi är just nu. Däremot kan vi berätta generellt om hur vi arbetar.

Övergripande funktioner
Verksamheten har flera ledare som har olika ansvar och arbetar inom olika områden. Det finns en projektledarfunktion. Det finns en pressansvarig. Det finns en funktion som tar emot alla platsförfrågningar. Det är projektets lite mer "fasta" funktioner.

Jonas är handledare och eventplanerare i Funkisförmedlingen. Han är magiker sedan 30 år tillbaka.
Jack är barndomsblind och hanterar teknik bättre än alla! Han bokar alla våra möten. Cat arbetar med media och grafisk formgivning.
Tore är fritidsledare och ansvarade för årets sommarjobbare. Hanna var assisterande hjälpledare.


Kompetensteam

Vidare har vi kompetensteam bestående av personer som går in speciefikt i en process just då deras kompetens behövs. Några exempel på kompetensteam som finns är:
- Text/skriv
- Formgivning/illustration
- Administration/ekonomi/juridik
- Teknik och media
- Presentation/information

Verksamhetsområden
Utöver ovan så har vi specifika arbetsområden med en eller flera handledare inom varje. Några exempel på sådana områden är:
- Ekonomi/administration
- Fastighet/vaktmästeri
- Redaktion/media
- Djurverksamhet
- Grön rehab
- Kansli
- Butik

Alla vi på Funkisförmedlingen
Totalt sett är vi 15-20 personer som på ett eller annat sätt är delaktiga i Funkisförmedlingsverksamheten. Många av oss har funktionsnedsättning och vi har hittat ett sätt där vi kan kompensera för varandras nedsättningar. Merparten arbetar deltid och ofta med specifika arbetsinsatser när de behövs.