Myndighetskontakt

Det är inte ovanligt att olika myndigheter och handläggare blir inblandade avseende vår målgrupp, personer med funktionsnedsättning. Det är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen, Samordningsförbund, Regionförbund, boendestödjare, personliga ombud, godemän med flera.

Men vad som är bra är att vi har goda samarbeten med alla dessa myndigheter och funktioner. Vi pratar samma språk och kan blanketter och olika beslutsgångar. Så vi kan röja väg i den här djungeln för arbetsgivare som vill få allt att flyta på lite enklare.

Bara säg till så kastar vi oss över uppdraget!