Information/utbildning

Det är lätt att göra i princip vad som helst, om man kan det! Och så är det även med verksamhet och frågor som kretsar kring funktionsnedsättning. Känner man inte till hur olika saker fungerar så är det väl klart man blir osäkert och kan ha förutfattade meningar. Vi märker att det väldigt ofta finns många missuppfattningar, fördomar och felaktiga antaganden kring ekonomier, förmågor och annat. Så därför har vi ett enkelt lite informations- och utbildningskit, till just arbetsgivare.

Du väljer själv formatet på ett informationstillfälle. Vi kan informera/utbilda på plats, vi kan göra det per telefon. Vi kan komma bara till dig eller vi kan komma till en hel personalgrupp. Innehållet anpassas så att det handlar om det du med flera vill och behöver veta. Vi kan prata om myndigheternas system, om olika typer av funktionsnedsättningar, om anpassning av arbetsuppgifter, om hjälpmedel, om bemötande med mera.

Och något som är bra, är att vi finns mellan dig som arbetsgivare, den arbetssökande och myndigheten. Vi värnar om allas intressen och försöker skapa en bra lösning som gynnar alla. Sen har vi inte någon rapporteringsskyldighet till någon, så om du vill ställa de där knepiga, svåra och känsliga frågorna så är vi rätt aktör att göra det till.

Vad det än är, hur du än vill ha det, så kan vi ordna det. Prata med oss så kan vi säkert hitta precis det du vill ha.