Hjälp från oss

Funkisförmedlingen är en föreningsdriven verksamhet. Det innebär att vi varken har myndigheters regelverk eller kontrolluppdrag att följa. Det här gör att personer som har kontakt med oss kan slappna av och känna att vi är på deras sida. Vi brukar säga att vi är en neutral part som finns mellan den arbetssökande, arbetsgivaren och flera olika myndigheter som ofta är inblandade.

Allt det här gör också att vi kan skräddarsy ett stöd till varje person som tar hjälp av oss. Ibland kan det handla om att hitta praktik, ibland kanske man behöver ha ordning på sömn och mat, ibland behöver man ha någon med sig till en arbetsgivare, ibland behöver krångliga blanketter och ord förklaras. Vad det än är så kan vi i princip hjälpa till, ja inom vissa rimliga ramar så klart.

Hos oss kan du dels erbjudas att komma och jobba med oss på plats. Vi har ett antal olika upplägg som du kan läsa om under menyvalet "Jobba hos oss". Utöver det så kan vi stödja dig på distans. Vi kan vara med i din process och se till att saker händer och börjar röra sig framåt. Vidare så kan vi stödja dig som vill starta upp egna verksamheter. Kanske du har någon dröm som du faktiskt vill prova förverkliga. Kanske har du en skarp affärsidé med kunder som gör att du kan etablera dig på arbetsmarknaden.

>>> Ladda ner vår broschyr om Funkisförmedlingen!

Här är ett urval av olika stöd som vi ofta bidrar med:

- Ge feedback på dina egna idéer vare sig det är på hobbynivå eller potentiell företagsidé.
- Förklara en massa krångliga ord och det vi vet om hur olika myndigheter fungerar och vart man vänder sig.
- Erbjudande till dig om att vara med på olika sociala aktiviteter där du får träffa andra för möjligt utbyte.
- Hämtnings- och lämningsservice när allt det andra inte fungerar.
- Vara en stödjande länk mellan dig och olika handläggare hos myndigheter.
- Se över hur du presenterar dig för arbetsgivare. Ja det gamla vanliga med CV och presentationsteknik, du vet.
- Ge förslag på tankbara branscher och arbetsplatser där du kan söka arbete.
- Hjälpa till att ordna med utmanande privatekonomi genom att tipsa om fonder, stiftelser.
- Erbjuda olika internationella arbetsmöjligheter finansierade av EU.
- Följa med som stödperson på ett möte med en tänkbara arbetsgivare.
- Utföra ledsagning, vara kontaktperson, god man och liknande.
- Sammankoppla olika personer med varandra där det kan ske ett erfarenhetsutbyte. Här kan det handla om att söka bilstöd, handikappersättning, bostadsanpassning, teknik kring hjälpmedel eller liknande.
- Skriva enklare utlåtanden eller utvärderingar till olika myndigheter som kan tänkas vilja ha sådana.
- Vara referens för dig när du söker olika typer av arbeten (ja, det här under förutsättningar att vi lärt känna dig lite först).

Sittande i blå t-shirt ser du Mikael Hammarlund. Genom oss deltog han på ett internationellt utbyte i Österrike under tre veckor. Allt betalt av EU. Sådana här aktiviteter ger en nya erfarenheter, självförtroende och utökat nätverk.