Funkisförmedlingen

Under 2008 kom Nätverket SIP (den paraplyorganisation vi tillhör) i kontakt med en arbetssökande person med funktionsnedsättning. Denne hade sökt 200 arbeten utan att få ett enda svar tillbaka. En idé började växa fram med detta som bakgrund. En idé om att göra en riktig förändring för personer med funktionsnedsättning! Idén växte till sig under årens gång och olika metodiker och målgrupper testades genom ett par ESF-projekt och två olika folkhögskolekurser. Som ett resultat föddes Funkibator förening fram ur ett arvsfondsprojekt 2011. Funkisförmedlingen som verksamhet utvecklades som idé under 2012-2013, och det blev till en ny arvsfondsansökan, som beviljades och verksamheten såg sitt första ljus i mitten av 2014.

Talande om hur vi ser på problematiken i samhället mellan det som redan finns och nya saker som växer fram.
Myten om den linjära processen mot målet. Doesn´t exist!

Funkisförmedlingen är en relativt unik verksamhet för Sverige. Det finns andra aktörer som arbetar med funktionsnedsättning och arbetsmarknad. Det som är unikt med Funkisförmedlingen är att den föreningar en rad viktiga faktorer, nämligen att:

- Att majoriteten av personalen själva ska ha funktionsnedsättning.
- Att arbetsandan och arbetskulturen ska vara genomsyrad av möjlighetstänk, entreprenörskap och innovation.
- Att det digitala ska användas aktivt i syfte att öka tempo och tillgänglighet.
- Att det inte ska finnas något myndighetsregelverk eller kontrolluppdrag.
- Att arbetet ska kunna ske fritt, flexibelt, snabbt och ledigt genom att arbeta utifrån föreningen som juridisk plattform.
- Att personer som vill ha stöd av verksamheten ska erbjudas en otrolig bredd med fritidsaktiviteter, brukarstöd, ledsagning, internationella möjligheter, utbildning, sociala träffar, fysisk aktivitet och mycket mer.

Funkisförmedlingen tar fasta på personers hela livssituation och inser att alla bitar hänger ihop. Vi ser att stödet vi behöver ge inte alltid bara handlar om att hitta arbete på vanliga arbetsmarknaden. Det finns så många andra delar i en livssituation som också kan behöva arbetas med för att man ska bli redo för att arbeta.

Funkisförmedlingen har ett antal grundkoncept men utvecklar samtidigt fram nya verksamheter inom områden där ett tydligt och stort behov finns. Funkisförmedlingen kräver inte att personer varken har en diagnos på papper eller att en myndighet ska behöva fatta ett beslut innan man kan komma med i verksamheten.

Funkisförmedlingen bygger på helt på frivillighet och man väljer hur man vill ta hjälp av oss.

Troligen Sveriges enda toalett med upp och nedvända grisar i taket.
Då vi är en förening utan formellt regelverk kan vi starta vad vi vill :)