Ekonomibyrå

Vår huvudsakliga kundgrupp är mindre företag och föreningar. Vi har valt att arbeta gentemot de kundgrupper där vi vet att ekonomiarbetet blir en extra stor belastning. I vår egna utveckling sedan år 2000 så har vi själva varit i samma typ av situationer många gånger, då man antingen är för få personer eller då ekonomiarbetet kräver förkunskaper kring bokföring, löner, bokslut och juridik.


Vi erbjuder upplägg för föreningar, enskilda firmor, aktiebolag och ekonomiska föreningar. Vi arbetar både med kunder som finns i vårt närområde men även kunder som ligger på annan geografisk plats än där vi finns. Vi arbetar med bokföring, fakturahantering, reskontra, lönehantering, upprättande av bokslut, deklarationer, projektredovisning med mera. Vi kan ge råd och tips kring ekonomiska rutiner, effektiviseringar, kalkylering, budget, likviditet, semester, tidrapportering och liknande.

Välkommen att höra av dig för diskussion kring ett eventuellt engagemang.

Sofie Sjöstrand och Aleksa Pajovic , två av knappt tiotalet personer som på olika sätt är delaktiga i vår ekonomibyrå.