Anställning - Bemanning

Bemanningsupplägget är något som idag är väletablerat. Det finns särskilda företag som enbart arbetar med det här där de kan vara inriktade mot olika branscher, målgrupper eller kompetensområden. Vi har inriktningen mot personer med funktionsnedsättning. Vårt upplägg har vi satt igång främst i syfte att förenkla för arbetsgivaren i en anställningssituation. Vi kan ta anställningen och ta ansvar för alla papper, avtal, juridik, tidrapportering och liknande, men att arbetstagaren finns hos ert företag där den utför det önskade arbetet. Sen fakturerar vi helt enkelt vad det kostar per månad. Enklare än så kan det inte bli!

I det här upplägget så ska det finnas en eller flera aktuella personer som man vill starta med. Sen tecknar vi ett avtal kring det hela och därefter sjösätter vi allt administrativt och juridiskt. Vi är snabba så komma-igång-tiden brukar bli relativt kort.