Bemanning

Vi utger oss inte för att vara ett bemanningsföretag men däremot kan vi arbeta med bemanning ändå. Det är relativt enkelt där vi anställer en person hos oss och där denna person sen arbetar hos en annan arbetsgivare. För att kostnaden ska täckas så fakturerar vi den arbetsplatsen där arbetet utförs. Allt regleras genom ett avtal som upprättas mellan oss och den externa arbetsgivaren.

Så varför gör vi det här? Jo, för att underlätta för en arbetsgivare att anställa personer inom vår målgrupp. Det är nästan alltid så att arbetsförmedlingen blir inblandade när det handlar om anställning och många arbetsgivare tycker det är jobbigt med alla dessa turer och blanketter. Därför kan vi komma in som en aktör mellan arbetstagaren och arbetsgivaren där vi tar hand om allt pappersarbete och där vi förenklar och snabbar upp processen så det inte behöver uppstå väntetider.

Ibland bemannar vi på det här sättet på eget initiativ och ibland är det arbetsgivare som hör av sig till oss och efterfrågar vår hjälp.