Arbetsträning

Arbetsträning är ett begrepp som används inom myndighetsvärlden och där det behöver fattas formella beslut (ofta från Arbetsförmedlingen) innan det påbörjas. Arbetsträning eller arbetsprövning (som är ett snarlikt upplägg) handlar om att komma igång inför ett arbete samt att testa sina förmågor. Det är inte meningen att man ska befinna sig i arbetsträning i evigheter utan bara under en begränsad tid tills att man nått de målen som bestämts.

Arbetsträningen kan handla om att vända rätt på dygnet, att vänja sig vid vissa arbetstider och skapa ordning och strukturer. Att se hur det fungerar på en arbetsplats, läsa sig nya arbetssätt och att bli en del av en arbetskultur ingår också. En arbetsträning handlar också ofta om att testa vilken arbetsomfattning (hur många och hur långa arbetsdagar) som passar. I dessa fall börjar man ofta lugnare och i lite mindre omfattning för att successivt öka upp. Inom ramen för en arbetsträning så kan man också uppdatera kunskaper och färdigheter som är lite ringrostiga. Man kan också få prova helt nya arbetsuppgifter.

En arbetsträning kan vara väldigt inriktad med målet att på kort tid få ett specifikt arbete, men den kan också vara något mer mjuk och där mer tid ges. Hur just din arbetsträning ser ut skräddarsys efter dig.

Vi har många olika sorters verksamheter som man kan arbetsträna inom, med allt från djur och växter till kansli och butik.

Arbetsträning!? Nja, kanske inte riktigt på det här sättet ;)
Arbetsträning i en djurverksamhet är möjlig och att använda rullstol är inget hinder! :)