Alternativ skolgång

Samhället och skolan är lite fyrkantiga men lyckligtvis är vi runda :) Ibland passar inte skolan. Ibland kan inte skolan anpassa sig till de behov som finns hos en elev. Ibland behöver man hitta något bra alternativ där det kan arbetas med sådant som intresserar en.

Vi erbjuder något som vi själva kallar alternativ skolgång. För oss innebär det att vi tar fasta på respektive elev och vad den är intresserad av och sen försöker vi skräddarsy ett passande upplägg. För att få tillgång till det vi erbjuder behöver man kontakta sin praktiksamordnare eller skolans rektor. Därefter kan någon utses som kontaktar oss för vidare diskussion. Du kan inte hör av dig själv till oss och be att få börja. Skolan eller andra myndighetsaktörer behöver vara delaktiga och fatta besluten.

Vi har flera olika verksamhetsområden som är populära inom ramen för alternativ skolgång. Några exempel är film, animation, design, programmering, hundar och djur samt att hjälpa till i butik/på kansli.

Johan utbildar inom programmering.
Så här kan ett avtal mellan oss och skolan se ut.